תקציר עמ' 189 - ת. 28

סדרה כללית עם נוסחאות נסיגה והכלל לפי מקום