דוגמאות לתרגילים מורכבים בהם נתונה סדרה כללית המוגדרת בעזרת כלל נסיגה, שממנה מגדירים סדרה חדשה