תקציר עמ' 185-184 - דוגמאות א' - ב'

דוגמאות לתרגילים מורכבים בהם נתונה סדרה כללית המוגדרת בעזרת כלל נסיגה, שממנה מגדירים סדרה חדשה