תקציר עמ' 174 - דוגמאות ג' - ד'

הוכחה ומציאת פרמטר בנוסחת האיבר הכללי של סדרה המקיימת כלל נסיגה