תקציר מציאת הנוסחה ל- an על פי איברי הסדרה

עמ' 169-168 - דוגמה ב'