תקציר עמ' 150-149 - דוגמה ב'

מציאת המנה והאיבר הראשון של סדרה הנדסית אינסופית