תקציר סדרה הנדסית אינסופית וסכומה

סדרה הנדסית אינסופית, נוסחת הסכום של סדרה הנדסית אינסופית, עמ׳ 149 - דוגמה א׳