תקציר עמ' 141-140 - דוגמאות ה' - ז'

מציאת מספר האיברים על פי סכום סדרה הנדסית, מציאת סכום איברים במקומות אי זוגיים וזוגיים, פתרון משוואה מעריכית בסדרה הנדסית