תקציר עמ' 140-139 - דוגמאות ג' - ד'

מציאת q, מציאת הנוסחה ל-Sn ומציאת הנוסחה ל-an על פי סכום של סדרה הנדסית