תקציר עמ' 136-135 - דוגמאות ב' - ד'

מציאת מספר האיברים על פי האיבר הכללי בסדרה הנדסית, כאשר המעריכים הם מספרים טבעיים או שליליים