מציאת מספר האיברים על פי האיבר הכללי בסדרה הנדסית, כאשר המעריכים הם מספרים טבעיים או שליליים