תקציר עמ' 133 - ת. 83

הוכחה שסדרה שסדרה היא הנדסית והבעת המנה שלה באמצעות q