תקציר עמ' 133 - ת. 72

הוכחה שסדרה היא הנדסית, מציאת האיבר הכללי, הפרש והאיבר הראשון של סדרה הנדסית