תקציר עמ' 132 - ת. 64

מציאת המנה q של סדרה הנדסית ומציאת האיבר a6