תקציר עמ' 131 - ת. 59

מציאת איברי סדרה הנדסה שבה 4 איברים