תקציר עמ' 130 - ת. 46 , 49

מציאת האיבר הראשון והמנה על ידי חילוק משוואות