מציאת מספר איברים על פי סכום סדרה חשבונית, מציאת האיבר הראשון והפרש של סדרה חשבונית נתונה