תקציר עמ' 121 - ת. 134

מציאת מספר איברים על פי סכום סדרה חשבונית, מציאת האיבר הראשון והפרש של סדרה חשבונית נתונה