תקציר עמ' 119 - ת. 121

 מציאת מספר האיברים בסדרה חשבונית, מציאת סכום קבוצת איברים בסדרה חשבונית