מציאת מספר האיברים בסדרה חשבונית, מציאת סכום קבוצת איברים בסדרה חשבונית