תקציר עמ' 112 - ת. 70

מציאת האיבר הראשון והפרש סדרה חשבונית על פי סכום האיברים הראשונים והאחרונים בסדרה