תקציר עמ' 111 - ת. 62

מציאת הפרש הסדרה על פי סכום האיברים האחרונים