תקציר עמ' 118 - ת. 115

פתרון בעיה מילולית בעזרת סדרה חשבונית