תקציר עמ' 117 - ת. 110

פתרון בעיה מילולית בעזרת סדרה חשבונית