תקציר עמ' 105-104 - דוגמה ו'

מקומות אי זוגיים וזוגיים