תקציר עמ' 113 - ת. 82

פתרון בעיה מילולית בעזרת סדרה חשבונית