תקציר עמ' 104 - דוגמה ה'

פתרון בעיה מיי היום יום בעזרת סדרה חשבונית