תקציר עמ' 110 - ת. 56

מציאת סכום מספרים טבעיים תלת ספרתיים