תקציר עמ' 109 - ת. 39

מציאת מספר איברי סדרה חשבונית