תקציר עמ' 108 - ת. 27

מציאת מספר האיברים (n) בעזרת משוואה ריבועית, מציאת האיבר הראשון