תקציר עמ' 107 - ת. 9, 16

מציאת an ,d וסכום סדרה חשבונית לא החל מהאיבר הראשון