מציאת הנוסחה ל-Sn ומציאת הנוסחה ל-an והוכחה שהסדרה היא חשבונית