תקציר עמ' 104 - דוגמאות ג' - ד'

מציאת הנוסחה ל-Sn ומציאת הנוסחה ל-an והוכחה שהסדרה היא חשבונית