תקציר עמ' 45 - ת. 46

חישוב ערך מספרי של ביטוי (ללא מחשבון)