תקציר בעיות קיצון עם פונקצית חזקה עם מעריך רציונאלי

עמ' 386 - דוגמה