תקציר מציאת נקודות פיתול ותחומי קעירות של פונקצית חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציה עם שורש

עמ' 384 - דוגמה