תקציר עמ' 347 - ת. 2

התאמת פונקציה לגרף, מציאת נקודות קיצון וסוגן, נקודת חיתוך של פונקציה עם ציר ה-x, התאמת פונקציה לגרף הנגזרת