תקציר עמ' 270 - ת. 4

תרגיל בנושא גדילה ודעיכה עם פונקציה מעריכית