תקציר עמ' 260 - ת. 2

זיהוי פונקציה על פי הגרף - פונקציות מעריכיות