תקציר עמ' 632 - ת. 9

תרגיל חזרה בוקטורים - יחידות ההצגה