תקציר עמ' 626 - ת. 12

תרגיל חזרה בווקטורים - ישרים, מישורים