תקציר עמ' 388 - ת. 17

תרגיל חזרה מתקדם בנושא הוקטור הגיאומטרי