תקציר עמ' 385 - ת. 7

תרגיל חזרה בנושא הוקטור הגיאומטרי