תקציר עמ' 279 - ת. 6

מציאת שטח משולש בפירמידה ישרה