תקציר עמ' 532 - ת. 7

פתרון תרגיל חזרה הכולל פירמידה ישרה שבסיסה משולש שווה צלעות