תקציר עמ׳ 520 - דוגמה א'

בעיה עם פרמטרים בפירמידה ריבועית וישרה