תקציר פירמידה ישרה ומשולשת

פירמידה ישרה ומשולשת, הנפח, שטח הפנים ושטח המעטפת של פירמידה ישרה ומשולשת, עמ׳ 515 - דוגמה א׳