תקציר פירמידה ישרה שבסיסה מלבן

פירמידה שבסיסה מלבן, פירמידה ישרה, הנפח, שטח הפנים ושטח המעטפת של פירמידה ישרה שבסיסה מלבן