תקציר מנסרה ישרה ומשולשת

הגדרת מנסרה ישרה ומשולשת, נוסחאות המנסרה הישרה והמשולשת, עמ׳ 498 - דוגמה א׳