תקציר תיבה - בעיות עם פרמטרים

בעיות עם תיבה שבהן הנתונים הם פרמטרים, עמ׳ 493 - דוגמה