תרגיל חזרה שנוא אינטגרלים ושטחים הכולל פתרון משוואות טריגונומטריות פשוטות