תקציר עמ' 459 -  ת. 6

תרגיל חזרה שנוא אינטגרלים ושטחים הכולל פתרון משוואות טריגונומטריות פשוטות