תקציר עמ' 447 - דוגמה

חישובי שטחים הכוללים פונקציות עם שורשים ריבועיים