חישוב שטח של פונקציית חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציה עם שורש לא ריבועי