תקציר עמ' 444 - דוגמה

חישוב שטח של פונקציית חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציה עם שורש לא ריבועי