תקציר עמ' 433 - דוגמאות א' - ב'

חישוב שטחים עם פונקציות שהפונקציה הקדומה שלהן היא פונקציה לוגריתמית