תקציר עמ' 428 - ת. 8

תרגיל חזרה הכולל חישוב שטח שמוגבל על ידי משיק, גרף של פונקציה מעריכית וישר