תרגיל חזרה הכולל חישוב שטח שמוגבל על ידי משיק, גרף של פונקציה מעריכית וישר